Utmelding gjeller fra om med innsending av skjema.
Etter innsending vil alle rettigheter mot ØAK ila kort
tid bli inndratt. 

Ila kort tid vil miste tilgang til nettsidene, fordelsavtaler og facebook gruppen.

Da utmelding er selvvalgt vil ikke kontingent bli refundert, selv om fordeler og tilgangen inndras.