Da må jeg bare få takke dere alle for min tid først som nestleder og deretter som formann i klubben i tillegg til ansvaret for økonomi, regnskap og medlemsregister, det har vært en glede å få ta vare på klubben og alle dens medlemmer i de årene jeg har hatt denne tillitten. Nå følte jeg som mange alt vet at det var på tide å slippe til nye krefter og nytt blod slik at klubben kan fortsette med en god utvikling. Jeg selv kunne ikke se at jeg hadde noe nytt å bidra med så derfor valgte jeg å trekke meg ut nå.
Jeg mener sammensettingen av det nye styre er bra, og har stor tro på at de kommer til å bringe klubben mot nye høyder.

Så da må jeg med dette si takk for meg, og ønsker de nye velkommen inn i styre.


Med Vennlig Hilsen

Rikhardt Instanes