Et fantastisk år med mye moro er over, så nå er det bare å glede seg til et nytt år med ennå mer moro.
Fortsetter det å være kaldt så skal man ikke se bort ifra at det vil være mulig å få til iskjøring ett eller annet sted snart, jeg vet det er mange som har lyst til det så da får vi se hva man kan få til.

Nå er det bare 10 dager igjen til Årsmøte, så hvis det er noen av våre medlemmer som har saker eller forslag til noe som skulle vært tatt opp der må det sendes til oss så snart som mulig. Info om dette står i innkallingen som dere alle skal ha mottatt i posten.
Håper å se mange av dere på Årsmøte den 10. Januar.

Nå har vi 509 medlemmer i vår facebook-gruppe, og det er 162 medlemmer i klubben.
Håper mange av dere som foreløpig bare er medlem i gruppa også melder dere inn i klubben i året som kommer :-)

Må rette en stor takk til alle som har bidratt med en innsats for klubben i året som har gått, enten det har vært dugnadsjobbing, hjelpe til på arrangementer, lage til turer for medlemmene m.m.
I tillegg til alle som aktivt har brukt denne gruppen slik at vi til stadighet har hatt noe nytt å lese, eller noe å diskutere :-)

Må også takke både hovedsponsor og andre sponsorer som har bidratt enten det har vært penger eller gaver. Det har betydd mye for oss med alle disse bidragene.

Da vil jeg på vegne av Styre ønske dere alle Et Riktig Godt Nytt År!

Med Vennlig Hilsen
Rikhardt Instanes
Formann